Czy jestem w ciąży?

Objawy ciąży dzielimy na prawdopodobne, których jest o wiele więcej, jednak nie dają one całkowitej pewności i na pewne, których jest niewiele, ale są niepodważalnymi dowodami na to, że jesteś w ciąży.