Anna Plaskota-Gładosz
mgr położnictwa
Certyfikowany Doradca Laktacyjny
Edukator ds. laktacji

KOMPETENCJE

Jestem położną i Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym. Swoje doświadczenie zdobywałam w lubelskich szpitalach, warszawskim żłobku, Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia w Rzeszowie, Szpitalu w Staszowie, Copernicusie – Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku, w Gdyni pracując jako położna środowiskowa.

INNOWACJA

Miałam okazję poznać różne systemy pracy z kobietą i noworodkiem oraz specyfikę w ośrodkach I, II i III stopnia referencyjności. Dzięki tym doświadczeniom poznałam mocne i słabe strony tego typu usług. Chcę zmieniać i ulepszać opiekę w tym zakresie, dlatego powstało Centrum Medyczne Medi3, oferujące mobilne usługi medyczne.

ROZWÓJ

Stale dokształcam się i rozwijam biorąc udział w licznych konferencjach, sympozjach i kursach. W swojej pracy stawiam na edukację i profilaktykę, które pozwalają zachować dobre zdrowie i samopoczucie. Towarzyszę w odnajdywaniu niezawodnego instynktu macierzyńskiego w każdej kobiecie.

ZAINTERESOWANIA

Położnictwo środowiskowo-rodzinne obejmujące edukację przedporodową, edukację seksualną młodzieży, opiekę nad kobietą i dzieckiem po porodzie oraz profilaktykę jest mi bardzo bliskie i stanowi ważną część moich zainteresowań. Rozwijam się w zakresie doradztwa laktacyjnego, wspieram karmienie naturalne, szanując jednocześnie decyzję każdej z mam.

PASJA

Prowadząc zajęcia z edukacji przedporodowej, na każdym omawianym etapie angażuję obydwoje rodziców, przygotowując ich do aktywnego macierzyństwa i ojcostwa. Dostosowuję ramowy program do uczestników, aby zajęcia były jak najbardziej wartościowe. Wizyty po porodzie i spostrzeżenia świeżo upieczonych rodziców pozwalają ocenić, czy przekazywana wiedza ma zastosowanie. Opinie rodziców po zakończonym kursie są dla mnie najlepszym dowodem na to, że warto robić to, co jest moją pasją.

Aktualnie świadczę prywatne usługi w zakresie opieki okołoporodowej w Mielcu i okolicach. Można spotkać mnie również w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia w Rzeszowie, gdzie pracuję jako doradca laktacyjny na oddziale położniczym oraz w poradni laktacyjnej.Członek Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych

Ekspert magazynu „Dobra Mama”


Kursy:

 • Kurs specjalistyczny w zakresie szczepień noworodków
 • Kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO dla położnych
 • Kurs dokształcający w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kontekście obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dla przedstawicieli zawodów medycznych
 • Kurs specjalistyczny „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”
 • Kurs dokształcający – Problemy w Laktacji – Certyfikowany Doradca Laktacyjny nr 569/2016
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
 • Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych

Certyfikaty:

 • Certyfikat uprawniający do pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy
 • Certyfikat czynnego uczestnictwa w Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej „Styl życia” Funkcjonowanie jednostki w wymiarze psychosomatycznym i społecznym, sesja plakatowa
 • Moduł „Opieka specjalistyczna nad osobą starszą” w ramach projektu MEDFUTURE
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy pediatrycznej
 • Szkolenie z zakresu uśmierzania bólu porodowego metodą TENS – przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów
 • Instruktaż z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej